Virtualizace

Potenciální rizika zcizení nebo zneužití informací ze strany uživatelů se redukují použitím virtualizačních systémů, které zároveň snižují poruchovost a pracnost správy a usnadňují licenční politiku. Implementace virtuálních pracovních stanic, kterou nabízíme pod obchodním názvem DPDC RapidPC, je i ekologickou investicí snižující spotřebu energie jednotlivých pracovních stanic i serverů.

Virtualizace pracovních stanic a desktopů

Centrální správa, úspory za elektrickou energii i za údržbu hardwarového vybavení, ale především možnost se k pracovišti připojit kdykoli a odkudkoli. Není divu, že je virtualizace pracovních stanic a virtualizace desktopů, tedy koncových stanic uživatelů, trendem. Princip virtualizace pracovní stanice spočívá v převedení její fyzické podoby (například notebooku) do podoby virtuální, kde operační systém, ale i všechny aplikace neběží v konkrétním přístroji, ale na výkonném centrálním serveru.

Na stole v kanceláři tak stojí jen monitor a malé zařízení s nízkou spotřebou (tzv. thin-client nebo zero-client), které zprostředkovává obraz a ovládání virtuálního pracoviště.

Prostřednictvím nenáročného softwaru je pak možné připojení k virtuální pracovní stanici i skrze notebook, tablet nebo mobilní telefon. Samotná vizuální podoba pracovního prostředí je identická s tou, kterou uživatel zná.

Kromě finančních úspor má virtuální řešení pracovních stanic i další výhody:

  • Správa je centrální a tedy jednoduchá. Díky virtualizaci je snadné nejen aktualizovat, ale i přiřazovat práva a škálovat výkon jednotlivých virtuálních stanic.
  • Zřízení a přizpůsobení nového pracoviště na míru je rychlé a snadné.
  • Data jsou v bezpečí. Díky tomu, že jsou uložená na centrálním serverovém úložišti a nikoli fyzicky na disku.

Virtualizace serverů

Mail server, file server, web server… Běžná firma potřebuje pro své fungování několik serverů. Každý z takových serverů ale pro práci využívá jen 15 % svého výpočetního výkonu. Zbylých 85 % nevytváří žádnou výpočetní hodnotu, ale naplno spotřebovává elektřinu a stojí nemalé částky za údržbu.

Virtualizace serverů tento problém řeší. Díky virtualizaci je možné provozovat na jednom fyzickém serveru několik serverů virtuálních. Využití výpočetního výkonu roste, náklady na provoz a údržbu fyzických serverů se snižují. Kromě toho má virtualizace serveru i další výhody:

  • Vaše data jsou na virtuálním serveru ve větším bezpečí.
  • Administrativa i správa jsou jednodušší. Vše totiž probíhá z jednoho místa a ve webovém rozhraní.
  • Virtuální servery je možné klonovat, a vytvořit tak během několika minut několik nových serverů současně.

Zátěž je navíc možné díky virtualizaci rozkládat automaticky – tak, aby došlo k opravdu optimálnímu využití. A není nutné se bát ani případného výpadku. Virtuální prostředí je možné nakonfigurovat tak, aby v případě výpadku převzal virtualizaci jiný hypervizor. Vsaďte na virtualizaci serverů. Implementace je rychlá – díky technologii VMware vSphere – a vaše služby budou vždy dostupné, data v bezpečí a provoz výhodný.

Virtualizace datových úložišť

Správa je jednodušší, data dostupnější a provoz méně náročný. Díky virtualizaci datových úložišť můžete zefektivnit ukládání dat. Virtuální datové uložiště není závislé na konkrétním hardware a díky sloučení více různorodých storage systémů do jednoho celku je správa výrazně jednodušší.

Kromě toho díky virtuálnímu datovému úložišti výrazně roste dostupnost uložených informací. K datům mají uživatelé přístup odkudkoli a kdykoli. To klasické fyzické úložiště s pevně danou kapacitou alokovanou ke konkrétním účelům neumožňuje. Nadto virtuální úložiště zabezpečuje definování časových plánů pro snapshoty, rozšiřuje možnosti replikace a migrace dat, chrání data před nepovolenými přístupy a umožňuje měnit velikost datových svazků podle požadavků jednotlivých serverů.

Proměňte své datové centrum ve virtuální prostor a zefektivněte správu a využití vašich datových úložišť.

Menu