Zálohování a archivace dat

Třetina českých firem by v případě havárie nedokázala obnovit 100 % svých dat. Přitom platí, že při správném nastavení zálohovacích procesů jsou záchrana a následné obnovení dat nejen možné, ale i velmi snadné.

Každá firma by měla mít alespoň jednu záložní kopii klíčových dat. A disponuje-li jejich velkým objemem, je potřeba vsadit na komplexnější technologii, než je prosté zkopírování na externí disk.

Pracujeme se specializovaným software IBM Spectrum Protect a s dalšími nástroji a službami, díky kterým jsou zálohování a archivace dat nejen spolehlivé, ale i maximálně efektivní. Zajistíme zálohování fyzických i virtuálních serverů, aplikací, ale i pracovních stanic. Najdeme optimální řešení právě pro vaši firmu. Řešení optimální z pohledu nákladů, rychlosti a velikosti úložiště. Využíváme takzvané inkrementální zálohy, které pracují jen s datovými přírůstky, bez nutnosti opětovného ukládání plných záloh, a hierarchické archivy. Ty pracují s oddělenými vrstvami. Na nejrychlejších (a tedy nejdražších médiích) se uchovávají aktuální data, nepoužívaná data jsou pak automaticky odsunutá do “nižších” pomalejších vrstev s velkou kapacitou. Zvýšit bezpečnost pak můžete nasazením druhého zálohovacího serveru, na kterém jsou uložené kopie záloh.

Zálohovací systémy nabízejí široké možnosti nastavení, podporují otevřené standardy, úzce spolupracují s kopírovacími funkcemi operačních systémů a diskových polí, s virtualizačními platformami (jako jsou VMWare, Microsoft Hyper-V), aplikacemi a databázemi. Je možné je rozšiřovat nebo navrhnout cloudové řešení. V každém případě ale usnadňují práci IT oddělením ve firmách a o zálohování a archivaci dat je bezpečně postaráno.

Poškozený hardware snadno nahradíte jiným, nahradit ztracená data je ale nemožné. Chraňte je – vsaďte na nás a na opravdu spolehlivé zálohovací postupy a nástroje.

Z vysokofrekvenčního úložiště data načtete opravdu rychle, jeho cena je ale velmi vysoká. Firma, která spravuje data v řádech desítek až stovek terabytů, si takovou investici nemůže dovolit. Jejím cílem je ukládat data tak, aby přístup k nim byl rychlý, ale i efektivní po ekonomické stránce. Řešením jsou  akzvané hierarchické archivy, které fungují na dvou základních principech. Jednotlivá úložiště hierarchického systému mají rozdílné rychlosti a data se na ně ukládají dle stanovených pravidel tak, aby dlouhodobé zálohy dat, ke kterým se nepřistupuje příliš často, byly uložené na pomalejších vrstvách. A platí to samozřejmě i naopak. Pokud následně systém vyhodnotí, že dochází k opakovanému použití konkrétních dat, tedy že tato data mají prioritu, přesune je do vyšší, rychlejší vrstvy. Pokud je hierarchické úložiště (Hierarchical Storage Management) správně implementovanéno na zálohovacích platformách (např. IBM Spectrum Protect), uživatel ani nepozná, kterou z vrstev používá, provoz úložiště je efektivní a ekonomický, data jsou bezpečně uložená a používání celého systému je maximálně jednoduché.

Bezpečnost dat je prioritní službou, v jejímž rámci jsou požadovaná data zabezpečena zálohovacími nástroji s využitím nejmodernějších technologií, je snížena náročnost zálohovacího procesu a zajištěna spolehlivá a rychlá obnova ze záloh a archivů. Součástí služby DPDC Protection je ochrana dat na serverech i koncových stanicích. Nasazení probíhá rychle, profesionálně a neklade velké nároky na lidské zdroje zákazníka.

Ukládejte svá data chytře a levně – zvolte hierarchické řešení zálohování a archivace dat a nás jako partnery při jeho realizaci.

Menu